Vad säger lagen om OVK?

I den här artikeln kan du läsa mer om vad lagen säger om OVK

Precis som namnet antyder, OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är det sedan år 1991 lag på att fastigheten ska genomgå en besiktning av fastighetens ventilationssystem regelbundet.

De lagar och förordningar som finns för OVK finns beskrivna i dels plan- och bygglagen och dels i plan- och byggförordningen.

Det innebär att alla fastighetsägare är skyldiga att genomföra en OVK besiktning av sina fastigheter var 3:e eller vart 6:e år, beroende på fastighetens ventilationssystem.

Sedan år 2007 ska även besiktningsmannen kontrollera vilka möjligheter som fastighetens ventilationssystem kan användas för att utföra energisparande åtgärder. 

De förslag på energisparande åtgärder som besiktningsmannen föreslår är dock inte bindande för fastighetsägaren utan denna kan själv välja om dessa ska utföras eller inte. Dock kan vissa energisparande åtgärder även vara lönsamma för fastighetsägaren över tid.

Vad säger lagen om OVK

Syftet med att genomföra en OVK besiktning är för att säkerställa att fastigheten har en bra inomhusmiljö. Kontroller genomförs så att fastighetens inomhusluft inte innehåller föroreningar eller har en dålig luftcirkulation som får personer som vistas i fastigheten att bli trötta, dåsiga eller sjuka.

Ventus Norden har certifierade besiktningsmän som genomför OVK i alla typer av fastigheter. Kontakta oss för tidsbokning eller för mer information om OVK och om hur vi kan hjälpa dig att förbättra ditt ventilationssystem.

Vilka fastigheter omfattas av lagen om OVK?

Alla fastigheter, utöver de som inte undantas från lagen, ska vart 3:e eller vart 6:e år genomföra en OVK besiktning. De fastigheter som inte behöver genomföra återkommande OVK besiktningar är enplans och tvåplans villor, vissa industrilokaler och militära anläggningar.

Fastigheter som ska besiktigas var 3:e år

Den kategori fastigheter som ska genomföra en OVK besiktning vart 3:e år är bland annat skolor, bibliotek, vårdinrättningar och andra liknande typer av fastighetslokaler, oavsett typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorslokaler, butikslokaler, vissa industrilokaler, personalutrymmen och liknande lokaler ska också genomföra en OVK besiktning vart 3:e år om de har ett FT eller ett FXT-system.

Fastigheter som ska besiktigas var 6:e år

De fastigheter som ska utföra en OVK besiktning vart 6:e år är bland annat kontorsfastigheter och lägenhetsfastigheter. Men också butikslokaler och liknande lokaler som har ett ventilationssystem av typen självdrag eller som har ett F-system eller FX-system.

Fastigheter som inte behöver OVK besiktigas

De fastigheter som är undantagna från lagen om OVK är enplansvillor, tvåplansvillor, vissa industrilokaler och militära anläggningar. Dock ska en besiktning av dessa fastigheter alltid genomföras i samband med installationen av ett nytt ventilationssystem.

Mer om lagen för OVK

Lagen om OVK kom till år 1991 efter att det uppdagades att skolor hade dålig inomhusluft vilket gjorde barnen trötta. Det fanns också många kontor som hade dåligt inomhusklimat som gav personalen huvudvärk efter en arbetsdag.

Lagen kom till för att se till att alla fastigheter där det vistas personer ska ha en bra inomhusmiljö och en bra luftcirkulation som innebär att personer kan vistas i lokalerna utan att bli trötta eller sjuka.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att det genomförs en OVK besiktning vart 3:e eller vart 6:e år, inte den som använder lokalerna.

Efter en genomförd OVK besiktning är fastighetsägaren skyldig att snarast åtgärda de brister som föreligger för fastighetens ventilationssystem. Fastighetsägare som inte åtgärdar de brister som kommer fram vid en OVK besiktning kan få böter.

Läs mer om OVK på boverkets hemsida

Vill du ha en offert på OVK i Uppsala?

SKAPA FÖRFRÅGAN »